Velkommen til Hadelandshagen    Fylte storkenebb
Planteliste oppdatert 15.08.2009
Hagen i juli 2007
Planter        Plantesalg        Lenker        Prosjekter        Bloggen min
Hagen ligger på Hadeland, like ved Randsfjorden. Terrenget er sør/vestvendt, ganske bratt og på grunn av varmen fra Randsfjorden, er klimaet et sted mellom H3 og H4. Jordsmonnet i hagen er stort sett leire, med litt innslag av rød skredjord der det er liten dybde til fjell. Tomta er ca 3,5 mål, men bare en liten del, kanskje 4-500 m2 er opparbeidet til hage. Hovedinteressen min er stauder i alle former og fasonger. Totalt antar jeg at jeg har i størrelsesorden 6-700 forskjellige staudeslag i hagen, i tillegg til busker/trær. Jeg samler Geranium (Storkenebb) og har i overkant av 120 forskjellige i samlingen. I tillegg til Geraniumene, har jeg ganske mange Hosta og Hemerocallis(Dagliljer).
På denne nettsiden finner du mye om Storkenebb (Geranium), en del om andre stauder, vegbeskrivelse, plantesalg og noen forslag til bed og samplantinger. Jeg har også laget en side med lenker jeg har stor glede av.
Hit Counter